حذف شرط معدل دانشگاه فرهنگیان
صفحه اصلی اخبار حذف شرط معدل دانشگاه فرهنگیان

حذف شرط معدل دانشگاه فرهنگیان

شرط معدل برای ورود به دانشگاه فرهنگیان ابطال شد

به گزارش پرتال خبری سناد، ابطال شرط داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه برای داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری ۹۷ و شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی مربوط (رأی شماره ۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: ۱۸۲۱
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۹/۱۳
شماره پرونده: ۹۷/۱۳۷۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب فریاد طالشمیکائیل
موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بند ۳ شیوه نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶، ۲- ابطال شق (۳) از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در رشته های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶) ۳- ابطال شق (۳) از بند (ج) شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به تربیت معلم برای جانبازان و فرزندان آنها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"احتراماً اینجانب یعقوب فریاد طالش میکائیل با سابقه ۲۹ سال خدمت در آموزش و پرورش شهرستان بیله سوار مغان از استـان اردبیل و حومـه را دارم. مجلس شورای اسلامی در برنامه ششم و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران طبق ماده ۹۰ بند الف، جانبازان زیر ۲۵% را جزء ماده ۷۰ که در تبصره آن به ایثارگران اشاره دارد و سازمان سنجش کسب ۷۰% نمره علمی آخرین فرد قبولی عادی را برای جانبازان شرط قبولی در کنکور قلمداد کرده است ولی شورای عالی آموزش و پرورش این تفاوت فردی مابین جانبازان و افراد عادی را لحاظ نکرده و جانباز و غیرجانباز را یکسان در نظر گرفته است این در حالیست که در سال‌های قبل از ۱۳۹۲ این شرط معدل ۱۴ بوده است ولی بعد از سال ۱۳۹۱ برای جانبازان و افراد عادی یک بار دیگر این نمره را ارتقا داده اند و به ۱۵ رسانده‌اند و ما را دچار مشکل کرده‌اند مستحضرید که در استخدام معلمان از طریق آزمون شرط سنی هست ولی برای جانبازان شرط سنی وجود ندارد و تفاوت قایل شده اند ولی شورا در شرط معدل تفاوت قایل نشده است و این تصمیم نابجای شورا را ما با زحمت بیش از اندازه تا سال ۱۳۹۱ حل کرده بودیم و اگر شورا دوباره شرط معدل را بالا نمی‌برد مشکل نداشتیم و لذا بنده با هزاران مشکل مالی و تحمل درد مجروحیت و مشکلات ناشی از جانبازی توانسته بودم غرامت فرزندم را با افراد عادی با شرط سال ۱۳۹۱ یکسان نمایم و خواهشمند است این شرط معدل را برای جانبازان ۱ نمره تقلیل دهید و با صدور رأی به نفع جانبازان، خانواده های جانبازان در جهت استفاده از این موهبت جمهوری اسلامی یاری نمایید. بنده ۳ بار به شورا نامه نوشتم ولی آنها به ما جانبازان رحم نکردند در سال ۱۳۹۶ پسر من با رتبه ۲۱۵۸ نتوانست به خاطر شرط معدل ورود به تربیت معلم نماید ولی اگر آن دیوان این شرط را ۱ نمره برای جانبازان برای سال ۱۳۹۷ تقلیل دهد مشکل ما حل شده می‌باشد خواهشمند در حل این معضل جانبازان و خانواده بنده ما را یاری فرمایید.”
متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:
"دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه ۹۷/۱۳۷۵ و در بیان دقیق خواسته مربوط به شکایت و خواسته که در دادخواست تقدیمی به درستی و کامل بیان نکرده‌ام به استحضار می‌رساند خواستار ابطال بند ۳ از شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ مصوب مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش  و پرورش مندرج در دفترچه‌های آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در خصوص داشتن حداقل معدل ۱۵ در دوره متوسطه دوم می باشم و نیز آن قسمت از بند ب دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ (شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) و آن قسمت از بند ج شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷) را خواستارم.”
متن مقرره های اعتراض به قرار زیر است:
۱) بند ۳ شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی ۱۳۹۷-۱۳۹۶
"اهم شرایط و ضوابط اختصاصی:
۳) داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم )
تبصره: حداکثر معدل کل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.”
۲) شق (۳) از بند ب شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در رشته های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال‌های ۱۳۹۶)
"ب) ویژه داوطلبان آزاد:
۳- داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه دوم (پایه‌های اول، دوم و سوم).
تبصره: حداقل سن ورود به دانشگاه و حداقل معدل کل، تحت هیچ شرایطی تغییر نخواهند داشت..”
۳) شق (۳) از بند (ج) شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷)  ۳- داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه دوم (پایه های اول، دوم و سوم)
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل آموزش و پرورش استان اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۰۷/۲۱۸۸۵/۱۹۰۰-۱۳۹۷/۶/۲۱ توضیح داده است که:
"ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به دادخواست
با سلام و احترام
بازگشت به ابلاغ نامه تحت شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۲۴۰۲۹۱۰- ۱۳۹۷/۵/۷ (به شماره بایگانی ۵۶۱۵۹) در خصوص شکایت آقای یعقوب فریاد طالشمکائیل به طرفیت آموزش و پرورش مبنی بر «تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به دانشگاه فرهنگیان برای جانبازان و فرزندان آنها» که در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۴ ابلاغ گشته نظر جناب‌عالی را به دلایل ذیل‌الذکر جلب نموده و صدور حکم برله آموزش و پرورش مورد استدعاست. حسب بررسی‌های معمول و جوابیه معاونت پژوهش، برنامه‌ریزی و آموزش نیروی انسانی این اداره کل و جوابیه شورای عالی آموزش و پرورش به شماره ۹۰۹۳۶/۱۲۰- ۱۳۹۷/۶/۱۸ موارد ذیل به استحضار می‌رساند:
اولاً: در راستای اجرای مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و به استناد بند (ب) ماده ۶۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، وزارت آموزش و پرورش برای تامین و تربیت بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود، متناسب بـا مبانی و ارزش‌های اسلامی و نیاز دوره‌های مختلف تحصیلی در مقطع کارشناسی پیوسته برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، از میان داوطلبان واجد شرایط دانشجو معلم می پذیرد. داوطلبان در صورت احراز صلاحیتهای عمومی و اختصاصی و سـایر شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما (سال ۱۳۹۷) و اطلاعیه‌های بعدی آزمون، می‌توانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبور و در صورت قبولی، در دانشگاه فرهنگیان تحصیل نمایند.
ثانیاً: با عنایت به بخشنامه شماره ۲۵/۹۴۴۰۴/۱۸۰- ۱۳۹۷/۵/۲۲ وزارت متبوع شیوه‌نامه مصاحبه اختصاصی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در سال تحصیلی ۱۳۹۷ از سوی مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت متبوع تنظیم و جهت اجراء به کلیه ادارات کل استان‌ها ارسال گردیده و در آن نیز به داشتن حداقل معدل کل ۱۵ و عدم تغییر آن اشاره شده است.
ثالثاً: به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند شرایط استخدامی خود را علاوه بر شرایط عمومی موضوع ماده ۴۲ قانون مذکور، ملاک عمل قرار دهند.
رابعاً: مطابق ماده ۲۰ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، پذیرش دانشجو برای دانشگاه با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به شیوه مورد توافق وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری صورت می‌پذیرد. پذیرش دانشجو مـعلمان از بین پذیرفته شدگان آزمون سراسری، پس از تایید صلاحیت‌های عمومی و تخصصی آنان، توسط وزارت آموزش و پرورش، صورت می‌گیرد و شرایط مورد توافق وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، تحت شرایط و ضوابط پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان همه ساله در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری که توسط سازمان سنجش آموزش کشور و وزارت مذکور منتشر می شود، درج شده است. بر این اساس، داشتن حداقل معدل ۱۵ در دوره متوسطه برای ثبت نام و شرکت در کنکور سراسری برای ورود به دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از شرایط داوطلبان شغل معلمی، تعیین شده است. مع الوصف فرزند شاکی بدلیل اینکه فاقد این شرایط بوده، مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش نبوده و از این جهت حقی برای مشارالیه متصور نیست.
خامساً: به موجب آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۴۷۴ و ۴۷۵ – ۱۳۹۶/۵/۱۷ مفاد و شرایط مقرر در آگهی‌های استخدام از حیث الزام به رعایت آن توسط داوطلبان استخدام و صلاحیت قانونی دستگاه‌های استخدام کننده در درج شرایط اختصاصی جهت اطلاع داوطلبان استخدام، مورد تایید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
النهایه با عنایت به مراتب فوق و اینکه شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش در راستای قوانین و مقررات موضوعه و برای انجام ماموریت های محوله در اسناد تحولی فوق، با درج در دفترچه آزمون سراسری به اطلاع داوطلبان رسیده و با ملاحظه آرای وحدت رویه مذکور، اقدام آموزش و پرورش برای تعیین شرط حداقل معدل ۱۵ در حدود وظایف و اختیارات وزارت آموزش و پرورش، قانونی محسوب می‌شود و درخواست نامبرده توجیه علمی و حقوقی نداشته و با ماموریت‌های مورد انتظار از منابع انسانی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش سنخیت و هم‌خوانی ندارد، لذا نظر به جمیع مراتب فوق الذکر، ادعای شاکی فاقد وجاهت قانونی بوده و صدور حکم بر رد شکایت مورد استدعاست. در ضمن خاطرنشان می‌سازد علیرغم ارسال دادخواست شاکی به شورای عالی آموزش و پرورش و درخواست نظریه تخصصی آن شورا، هیچگونه مصوبه‌ای در مورد شکایت شاکی به این اداره کل ارسال نشده و صرفاً جوابیه آن شورا طی نامه شماره صدرالاشاره به این اداره کل واصل شده است.”
شعبه ۴۰ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته شاکی در خصوص ابطال مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص تقلیل شرط معدل از ۱۵ به ۱۴ برای ورود به تربیت معلم برای جانبازان و فرزندان آنها به موجب دادنامه شماره ۳۶۶-۱۳۹۷/۳/۱۸ به استناد بند (د) ماده ۱۲ و ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید

اعلام آمادگی هلال احمر برای حل مشکل مدارس بی‌کیفیت

عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر کشور گفت: باید به سمت رشدی پیش رفت که فقر را...